South African Descendants of Paul MARE

Fifth Generation

(Continued)


167. Jacobus Ignatius De Wet (Johannes Marthinus De Wet , Magdalena Fenesie Mare , Ignace , Paul ) was born on 10 Aug 1793 in Cape,South Africa. He died on 8 Sep 1851 in Van Reenenspas,South Africa.

Jacobus married Jacoba Elizabeth Roets on 5 Jul 1813 in Graaff-Reinet,Cape,South Africa. Jacoba was born on 27 Dec 1797 in Graaff-Reinet,Cape,South Africa. She died on 12 Feb 1881 in Kroonstad,O.F.S.,South Africa.

They had the following children:

+ 245 M i Hendrik Christoffel De Wet was born on 22 Mar 1835. He died on 28 Apr 1921.

169. Daniel Rudolph De Wet (Johannes Marthinus De Wet , Magdalena Fenesie Mare , Ignace , Paul ) was born on 10 Mar 1798 in Cape,South Africa. He died in South Africa.

Daniel married Magdalena Catharina De Kock on 2 Jan 1820 in Cape,South Africa. Magdalena died in South Africa.

They had the following children:

  246 M i Servaas Daniel De Wet was born on 15 Mar 1822 in Cape,South Africa. He died in South Africa.
  247 M ii Andries Johannes De Wet was born on 27 Apr 1824 in Cape,South Africa. He died in South Africa.

186. Dietlof Siegfried Mare (Paul , Ignatius , Ignace , Paul ) was born on 27 May 1824 in Uitenhage,Cape,South Africa. He was christened on 27 Jun 1824 in Uitenhage,Cape,South Africa. He died on 27 Jun 1890 in Pietersburg,Transvaal,South Africa.

In lewe handelaar en boer. Landros van Zoutpansberg 12 Sept 1870-1877, anneksasie deur die Engelse en weer van 1884-1890. Pietersburg. Landros Mare-straat in Pretoria is na hom vernoem.

Dietlof married (1) Johannah Elizabeth Kruger on 23 Feb 1848 in Pietermaritzburg,Natal,South Africa. Johannah was born on 8 Jan 1828. She died on 14 Aug 1874 in Marabastad,Transvaal,South Africa.

They had the following children:

  248 M i Paul Mare was born on 1 Jan 1849 in Pietermaritzburg,Natal,South Africa.

Prokureur te Pretoria en oud volksraadlid van Soutpansberge
        Paul married Clara Elizabeth Johanna van Hoogenhouck Tulleken in 1876 in Lydenburg,Transvaal,South Africa. Clara was born on 26 Dec 1851.
  249 M ii Pieter Ernst Mare was born on 1 Jan 1849 in Pietermaritzburg,Natal,South Africa. He died in Schoemansdal,Soutpansberg,Transvaal,South Africa.
  250 F iii Maria Magdalena Mare was born on 15 Aug 1850 in Pietermaritzburg,Natal,South Africa.
        Maria married Nicolaas Jacobus van Warmeloo in Schoemansdal,Soutpansberg,Transvaal,South Africa.

Bedienaar van Gods Woord te Schoemansdal. Daarna gevestig te Heidelberg, Transvaal.
  251 F iv Johannah Magdalena Mare was born in 1852 in Pietermaritzburg,Natal,South Africa.

Drowned
  252 M v Dietlof Siegfried Mare was born on 20 Aug 1854 in Pietermaritzburg,Natal,South Africa. He died on 20 Apr 1873 in Marabastad,Transvaal,South Africa.
+ 253 M vi Wynand Wilhelmus Mare was born on 23 Jul 1856. He died on 18 Jan 1895.
+ 254 M vii Tobias Johannes Albertus Mare was born on 18 Nov 1857. He died on 4 Apr 1938.
+ 255 M viii Ignatius Johannes Mare was born on 30 Mar 1860. He died on 16 Nov 1923.
  256 M ix Jacob Phillip Mare was born on 30 Mar 1863 in Pietermaritzburg,Natal,South Africa.

Died young
  257 F x Johanna Elizabeth Mare was born on 30 Mar 1863 in Pietermaritzburg,Natal,South Africa.
        Johanna married Daniel Johannes Lodewikus Hermanus Du Preez on 12 Nov 1885.
  258 M xi Hendrik Kirsten Mare was born in 1864 in Pietermaritzburg,Natal,South Africa.

Jonk oorlede
+ 259 M xii Pieter Ernst Mare was born on 19 Jan 1866.
  260 F xiii Catharina Magdalena Aletta Mare [scrapbook] was born on 10 Jan 1869 in Marabastad,Transvaal,South Africa.
        Catharina married (1) Pieter Johannes Potgieter on 14 Sep 1887.

Kmdt. van Waterberg en eerste burger van Pretoria
        Catharina married (2) Gerrit Roebert Ocherse [scrapbook] on 10 Mar 1915.
  261 F xiv Anna Margaretha Fransesca Mare was born on 17 Feb 1871 in Marabastad,Transvaal,South Africa.
        Anna married (1) Johannes Stephanus Hattingh on 21 Nov 1887.
        Anna married (2) Genl. Jan Gabriel Cilliers on 9 Dec 1906 in Potgietersrus,Transvaal,South Africa.
        Anna married (3) Hendrik Balzasar Senekal on 10 Jul 1918 in Potgietersrus,Transvaal,South Africa.

Dietlof married (2) Carolina Augusta von Eberhardt in 1876 in Marabastad,Transvaal,South Africa.

They had the following children:

  262 F xv Maria Fransina Mare was born on 23 Aug 1877 in Marabastad,Transvaal,South Africa.
        Maria married Edward Knevitte in Pietersburg,Transvaal,South Africa.
  263 F xvi Margaretha Susanna Sophia Mare was born on 23 Dec 1878 in Marabastad,Transvaal,South Africa.
        Margaretha married Willem Schalk van Heerden in Kalkbaai,Cape,South Africa.
+ 264 M xvii Dietlof Siegfried van Schonveld Mare was born on 3 Mar 1881.
  265 F xviii Aletta Elizabeth Cornelia Mare was born on 6 Jan 1883 in Marabastad,Transvaal,South Africa.
        Aletta married Stephanus Schoeman on 14 Dec 1909 in Wakkerstroom,Transvaal,South Africa.

Farmer
  266 F xix Carolina Augusta Mare was born in 1885 in Pretoria,Transvaal,South Africa. She died in 1885 in Pretoria,Transvaal,South Africa.
+ 267 M xx Carl Rudolph Anton von Eberhardt Mare was born on 21 Jan 1887. He died on 23 May 1928.
+ 268 M xxi Leon Hendry Francois Mare was born on 14 Sep 1889.

187. Esther Maria Mare (Petrus Ignatius , Ignatius , Ignace , Paul ).

Esther married Johann Christoffel Krog. Johann was born in Bergen, Norway.

Johann Christoffel KROG land aan by die Kaap in 1794. Hy kom van Bergen in Norwee. Hy trou in Kaapstad 28 Augustus 1803 met Esther Maria Maree dogter van Petrus Ignatius Maree en Susanna Roux.

KINDERS
b1 Johannes Christoffel * 18 Jun 1804, X Uitenhage 5 Jul 1824 Margaretha Maree
b2 Susanna Elizabeth * 1 Des 1805, X Uitenhage 4 Maart 1827 Johannes Deetlefs
b3 Petrus Johannes = 5 Sep 1809X 22 Mei 1858 Henrietre Jacoba Maria Magdalena Clignet van Lelieveld
b4 Carl Ignatius *29 Jun 1812, = 13 Jul 1812 X Anna Sophia Knoetze, XX 19 Des 1839 Elsje Jacomina Baird
b5 Josephus Gerhardus * 23 Maart 1815, 7 Mei 1815, X 20 Jun 1843 Anna Fredrika Berning
b6 Jeremias Wessel * 13 Okt 1818, = 21 Feb 1819, X Maria Keyser
b7 Cornelis * 26 Jan 1822 = 20 Feb 1823, X Elsa Elizabeth Coenradina Fredrike Scheepers, XX 26 Feb 1878 Susanna Jacoba Scheepers
b8 Martin Johannes Christiaan * 20 Apr 1825, X 26 Maart 1850 Hester Jacomina Francina van der Vyver

Bronne
SAG Vol 4

Johann and Esther had the following children:

  269 M i Johannes Christoffel Krog was born on 18 Jun 1804.
        Johannes married Margaretha Mare daughter of Paul Mare and Johanna Magdalena Pretorius on 5 Jul 1824 in Uitenhage, South Africa.
  270 F ii Susanna Elizabeth Krog was born on 1 Dec 1805.
        Susanna married Johannes Deetlefs on 4 Mar 1827 in Uitenhage, South Africa.
  271 M iii Petrus Johannes Krog was christened on 5 Sep 1809.
        Petrus married Henrietre Jacoba Maria Magdalena Clignet van Lelieveld on 22 May 1858.
  272 M iv Carl Ignatius Krog was born on 29 Jun 1812. He was christened on 13 Jul 1812.
        Carl married (1) Anna Sophia Knoetze.
        Carl married (2) Elsje Jacomina Baird on 19 Dec 1839.
  273 M v Josephus Gerhardus Krog was born on 23 Mar 1815. He was christened on 7 May 1815.
        Josephus married Anna Fredrika Berning on 20 Jun 1843.
  274 M vi Jeremias Wessel Krog was born on 13 Oct 1818. He was christened on 21 Feb 1819.
        Jeremias married Maria Keyser.
  275 M vii Cornelis Krog was born on 26 Jan 1822. He was christened on 20 Feb 1823.
        Cornelis married (1) Elsa Elizabeth Coenradina Fredrike Scheepers.
        Cornelis married (2) Susanna Jacoba Scheepers on 26 Feb 1878.
  276 M viii Martin Johannes Christiaan Krog was born on 20 Apr 1825.
        Martin married Hester Jacomina Francina van der Vyver on 26 Mar 1850.

188. Anna Elizabeth Strydom (Sara Delport , Anna Elizabeth Mare , Ignace , Paul ) died in Cape,South Africa.

Anna married Gerrit Cloete on 7 Jan 1770 in Swellendam,Cape,South Africa. Gerrit died in Cape,South Africa.

They had the following children:

  277 M i Hendrik Josephus Cloete died in South Africa.
  278 M ii Gerrit Cloete died in South Africa.
  279 F iii Anna Elisabeth Catharina Cloete died in South Africa.
        Anna married Willem Stoltz on 28 Feb 1796 in Cape,South Africa. Willem was born about 1770 in Cape,South Africa. He died in South Africa.
  280 F iv Sara Marijna Cloete died in South Africa.
        Sara married Coenraad Frederik Bezuidenhout about 1797 in Cape,South Africa. Coenraad was born about 1773 in Cape,South Africa. He died in South Africa.
  281 F v Anna Catharina Cloete died in South Africa.
        Anna married Christiaan Bester on 2 Nov 1800 in Cape,South Africa. Christiaan was born about 1775 in Cape,South Africa. He died in South Africa.
+ 282 M vi Stephanus Johannes Cloete.
  283 F vii Judith Cloete died in South Africa.
        Judith married Pieter Frederik Reynier Swanepoel on 5 Sep 1813 in Cape,South Africa. Pieter died in South Africa.
  284 F viii Johanna Elisabeth Susanna Cloete died in South Africa.
        Johanna married Johannes Godlieb Swanepoel in Apr 1811 in Cape,South Africa. Johannes died in South Africa.

189. Johannes Strydom (Sara Delport , Anna Elizabeth Mare , Ignace , Paul ) was born on 22 Apr 1753 in Cape,South Africa. He died in South Africa.

Johannes married Susanna Scheepers on 10 Apr 1774 in Stellenbosch,Cape,South Africa. Susanna died in Cape,South Africa.

They had the following children:

+ 285 M i Jacobus Stephanus Strydom died .
+ 286 M ii Johannes Strydom.
+ 287 M iii Gerhardus Jan Strydom died .

190. Petrus Jacobus Strijdom (Sara Delport , Anna Elizabeth Mare , Ignace , Paul ) was born on 20 Apr 1755 in Cape,South Africa. He died in Cape,South Africa.

Petrus married Anna Margaretha Du Preez on 16 Oct 1774 in Cape,South Africa. Anna was born on 26 Jan 1755 in Cape,South Africa. She died in South Africa.

They had the following children:

+ 288 F i Sara Marijna Strijdom.

192. Judith Strydom (Sara Delport , Anna Elizabeth Mare , Ignace , Paul ) was born on 6 Nov 1763 in Cape,South Africa. She died in Cape,South Africa.

Judith married Jacobus Johannes Janse V Rensburg on 17 Jun 1781 in Cape,South Africa. Jacobus was born on 6 Apr 1760 in Swellendam,Cape,South Africa. He died in Cape,South Africa.

They had the following children:

+ 289 F i Maria Catharina Janse Van Rensburg died .
  290 M ii Jacobus Johannes Janse V Rensburg was born on 5 Oct 1783 in Cape,South Africa. He died in Cape,South Africa.
        Jacobus married Maria Elizabeth Strydom on 6 Mar 1803 in South Africa. Maria was born about 1784 in South Africa. She died.
  291 F iii Sara Elizabeth Janse Van Rensburg was born on 25 Jun 1786 in Cape,South Africa. She died in Cape,South Africa.
        Sara married Jacobus Johannes Piek on 6 Nov 1803 in Cape,South Africa. Jacobus died in Cape,South Africa.
+ 292 F iv Judith Sara Van Rensburg was born on 11 Nov 1792. She died .
  293 M v Hendrik Josephus Janse V Rensburg was born on 11 Apr 1797 in Cape,South Africa. He died in Cape,South Africa.
  294 F vi Anna Margaretha Janse Van Rensburg was born on 6 Jan 1799 in Cape,South Africa. She died in Cape,South Africa.
  295 F vii Emmerentia Janse V Rensburg was born on 13 Nov 1804 in Cape,South Africa. She died in South Africa.
  296 M viii Petrus Jacobus Janse Van Rensburg was born on 29 Nov 1808 in Cape,South Africa. He died in South Africa.

197. Susanna Elisabeth Minnie (Susanna Johanna Van Vuuren , Pieter Van Vuuren , Catharina Mare , Paul ) died in South Africa.

Susanna married Gerrit Thomas Van Rooyen on 30 Sep 1804 in Graaff-Reinet,Cape,South Africa. Gerrit died in South Africa.

They had the following children:

+ 297 F i Susanna Johanna Van Rooyen died .
  298 M ii Thomas Cornelis Van Rooyen died in South Africa.
  299 M iii Gerrit Thomas Van Rooyen died in South Africa.
  300 M iv Petrus Hendrik Van Rooyen died in South Africa.
  301 M v Roelof Johannes Jurgen Van Rooyen died in South Africa.
  302 M vi Ignatius Marthinus Van Rooyen.
  303 F vii Anna Elisabeth Van Rooyen died in South Africa.
  304 M viii Elemans Joachim Van Rooyen died in South Africa.

First Previous Next Last

Surname List | Name Index